Bilimsel Program Ana Konu Başlıkları

BİLİMSEL PROGRAM DAHA SONRA İLAN EDİLECEKTİR...

GASTROENTEROLOJİ PANELİ

 • İç Hastalıkları Pratiğinde PPI kullanımı: Kime? Ne zaman? Hangi süre ile başlanmalı?
 • Uzun dönem yan etkiler?
 • Üst GİS kanamaya yaklaşım yeni kılavuz
 • Fonksiyonel dispepsinin güncel tedavisi

KARDİYOLOJİ PANELİ

 • Akut koroner sendrom
 • Korunmuş EF'li kalp yetmezliği

GÖĞÜS HASTALIKLARI - ALLERJİ PANELİ

 • Postcovid akciğer sorunları ve takibi
 • Kimde ilaç alerjisi düşünelim?

DİYABET, HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LIPID PANELİ

 • İnsülin tedavisinde neler değişti? Olgu örnekleri ile güncel insülin tedavisi
 • Hangi hastaya hangi antihipertansif?
 • Olgu örnekleri ile antihipertansif tedavi
 • Olgu örnekleri ile primer ve sekonder korumada güncel lipit tedavisi
 • Obez bireylerde egzersiz reçeteleme

ENFEKSİYON PANELİ

 • Post-COVID 19 sendromu
 • HIV / AIDS 40 yaşında
 • Sepsisli Hastaya Klinik Yaklaşım

HEMATOLOJİ PANELİ

 • Antikoagulan tedavi altındaki kanamalı hastaya yaklaşım
 • Mikroanjiopatik hemolitik anemilere yaklaşım
 • COVID 19 tedavisinde antikoagulan kullanımı

GERİATRİ PANELİ

 • Yaşlıda kırılganlik testlerinin günlük pratikte kullanımı
 • Palyatif bakım hastasının yönetimi
 • Delirium tanı ve tedavisi

YOĞUN BAKIM PANELİ

 • Yoğun bakımda kritik COVID-19 hastası
 • Kritik hastada sivi dengesi / monitorizasyonu
 • Hangi hastadan yoğun bakım konsültasyonu isteyelim?

ENDOKRİNOLOJİ PANELİ

 • Osteoporoza pratik yaklaşım
 • Hiperprolaktinemi
 • Primer hiperaldesteronizm

Kliniklerdeki Terminoloji Dejenerasyonundan Nasıl Kurtuluruz: 360 derece bakış 

 • Önceliğimiz Düzgün Türkçe

NEFROLOJİ PANELİ

 • Olgu örnekleri ile Hiponatremi tedavisi
 • Kronik böbrek yetersizliğinin ilerlemesini nasıl önleriz?
 • Yaşlanan böbrek ve klinik sonuçları

ROMATOLOJİ PANELİ

 • Vaskülitler: Neden, kimde düşünelim, nasıl tanıyalım?
 • Otoinflamatuar hastalıklar (IgG4 ile ilişkili hastalıklar)
 • Ne zaman romatoloji konsültasyonu isteyelim

ONKOLOJİ PANELİ

 • Kanserde merak edilenler: Dahiliyeci soruyor - onkolog cevaplıyor

AKILCI İLAÇ KULLANIMI


Daha yeni Daha eski